TARİFİST TEKNOLOJİ YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarifist Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi (“Tarifist”) tarafından hazırlanmıştır.

a) Veri Sorumlusu

Kanun kapsamında Tarifist veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Ticaret Unvanı: Tarifist Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi

Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı Blok No: 1 İç Kapı No: 2 Ataşehir/İSTANBUL

E-Posta: info@tarifist.com

Vergi Dairesi: Kozyatağı VD

Vergi No: 8240866464

Ticaret Sicil No: 345040-5

Mersis No : 0824086646400001

b) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz, Tarifist’in ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, mobil uygulamamız, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kanun uyarınca, Tarifist ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Kanun kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Tarifist, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla aşağıda sayılan kişisel verilerinizi, tarifist.com internet sitesine veya Tarifist mobil uygulamasına (tarifist.com ve mobil uygulama birlikte“Platform” olarak anılacaktır) üye olunması, Platform’un ziyaret edilmesi, bilgi iletişim formunun doldurulması, müşteri hizmetleri birimimiz ile iletişime geçilmesi, sosyal medya hesapları aracılığıyla bağlantı sağlanması ve üye olunması, Platform ve Tarifist’in iş ortağı olan e-ticaret platformları üzerinden alışveriş yapılması, anketlerin cevaplanması, kanalları vasıtasıyla toplamakta ve Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

1. Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet bilgileriniz,

2. Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz ve iletişim verileriniz,

3. Platform’u kullanmanız halinde, bizimle paylaştığınız alerji, besin hassasiyeti ile çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,

4. Sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgileriniz,

5. Platform’un iş ortağı konumundaki alışveriş sitelerine yönlenmeniz kullandığınız alışveriş platformu, alışveriş zamanı, alışveriş tutarı, yararlandığınız kampanyalar, aldığınız indirim tutarı, alışverişinizdeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileriniz gibi alışveriş bilgileriniz,

6. Platform’u kullanıcı kaydı yaptırmaksızın kullanmanız halinde, IP adresiniz, buna bağlı olarak edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,

7. Tarifist’e iş başvurusunda bulunmanız halinde tarafınızca iletilen özgeçmiş ve diğer kişisel bilgileriniz.

8. Platform’u kullanmanız halinde çerez kayıtları ve pazarlama kampanyalarıyla elde edilen bilgileriniz.

Çerez kayıtlarınızın Tarifist tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://tarifist.com/gizlilik-ve-cerez-politikalari adresinde yer alan Tarifist Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi Çerez Politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

c) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak;

1. Platform’da kullanıcı kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,

2. Kullanıcılara, kullanıcı beğenileri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına bazında öneri sunulabilmesi,

3. Tarifist tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerle ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi,

4. Platform’un performansının analiz edilmesi, işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması adına gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

5. Kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilebilmesi, şikâyetlerinin yönetilebilmesi ve taleplerinin yerine getirilebilmesi,

6. Tarifist’in hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ve ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi,

7. Gereğinde Tarifist üyeleri ve imtiyazlı kullanıcıları ile iletişim sağlanabilmesi,

8. İnsan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi ve buna ilişkin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

9. Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, Kanunun emredici hükümleri gereği emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla gerekli bilgilerin paylaşılması ve benzeri yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçları ile işlenmektedir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Platform’daki formlar aracılığıyla ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel eposta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Tarifist ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Tarifist tarafından kişisel verileriniz, Türkiye’de bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb. diğer elektronik ortamlara aktarılmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metninin “c” bendinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mali Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında ve ürün/mal/hizmet satış ve satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi için (Tüketici hakları), Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmekte, toplanmakta ve saklanmaktadır. Verilerinizden açık rıza gerektiren işleme şartlarında ayrıca tarafınızdan onay istenecektir.

e) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, açık rızanıza istinaden veya Kanun’un 5/2. maddesinde öngörülen diğer hallerde, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Tarifist tarafından dahili olarak kullanılacağı gibi, iş ortaklarımız, grup şirketler, ifa yardımcılarımız, iştiraklerimiz, tedarikçiler, taşeronlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla yurtiçi ve yurt dışında (açık rıza şartıyla) paylaşılabilecektir.

f) Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, Tarifist nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde Kanun’un 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Tarifist, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, Kanun’un 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

g) Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

Kanun’un 4. maddesi uyarınca Tarifist’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Tarifist’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarının doğru ve güncel verilerini paylaşması veya Platform üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

h) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, info@tarifist.com adresine alındı teyitli şekilde iletebilir, başvurunuzda dilerseniz Başvuru Formunu kullanabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Tarifist tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Herhangi bir kişisel verinizin Tarifist tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde sitenin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan etmektesiniz.

TARİFİST TEKNOLOJİ YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Ben, kişisel veri sahibi olarak; Tarifist Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi (“Tarifist”)’nin Aydınlatma Metnini okudum, inceledim, değerlendirdim, anladım ve bu kapsamda:

kimliği belirli veya belirlenebilir kılınan gerçek kişiye ilişkin bilgilerimin kişisel verileri ifade ettiğini; ve kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi yoluyla veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerin işlenmesini ifade ettiğini anladığımı ve

kişisel verilerimin, Tarifist.com web sitesinde ve/veya Tarifist mobil uygulamasında kullanıcı kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi; kullanıcılara, kullanıcı beğenileri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına bazında öneri sunulabilmesi; Tarifist tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerle ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi; Tarifist.com web sitesi ve mobil uygulamaların performansının analiz edilmesi, işlevselliğinin artırılması ve kullanım kolaylığı sağlanması adına gerekli çalışmaların yapılabilmesi; kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilebilmesi, şikâyetlerinin yönetilebilmesi ve taleplerinin yerine getirilebilmesi; Tarifist’in hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ve ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi; gerektiğinde Tarifist yazarları iletişim sağlanabilmesi, amaçlarıyla depolanmasına, yeniden düzenlenmesine; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, Tarifist’in doğrudan veya dolaylı iş ortaklarıyla, çözüm ortaklarıyla; kanunen yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşları ve yargı mercileri ile paylaşılmasına tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.