tarifist - Yemek tarifleri, menü fikirleri ve yemek tarifi tüyoları

KULLANIM ŞARTLARI

1. TARAFLAR

1.1. Tarifist.com ve/veya Alan Adı Sahipleri (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.)

1.2. İnternet sitesini veya uygulamaları ve etkinlikleri kullanan, içeriğe tarif ve yazılarla ile katkıda bulunan kişidir. (Kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarının belirlenmesine ilişkindir.

3. TANIMLAR

3.1. İnternet/Web Sitesi, www.tarifist.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini ifade etmektedir.

3.2. “İçerik”, İnternet sitesi, uygulamalar ve etkinliklerde yer alan her türlü isim, bilgi, cevap, tercih, anket, işlem, video, resim, müzik, link, yazı, çizim, logo ve benzerlerini ifade etmektedir..

3.3. “İçerik/Ürün”, Kullanıcı’nın İnternet sitesi vasıtasıyla yayınlamış olduğu içeriklerin tamamını ifade etmektedir.

3.4. “Kullanıcı”, İnternet Sitesi’nden Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.

3.5. “Hizmet”, Kullanıcı’nın yayınlamış olduğu içeriklerin internet sitesi vasıtasıyla sunulması, ilgili içeriklere yer sağlanmasıdır.

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Kullanıcı olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve Şirket tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Şirket tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin İnternet Sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. HİZMETİN ŞARTLARI

5.1. Sözleşme’de yer alan hükümler, İnternet Sitesi vasıtasıyla sunulan bütün hizmetleri kapsamaktadır. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne girmesi, kullanması ve hizmetlerden yararlanması halinde bu sözleşmede yer alan şartlar ve hükümler kabul edilmiş sayılır.

5.2. İnternet Sitesi’ne ilişkin her türlü fikri ve sınai hak Şirket’in mülkiyetinde olup, bu sözleşme kapsamında yer alan koşul ve şartlar uyarınca, Kullanıcılar’ın kullanımına tahsis edilmiştir.

6. HİZMETİN KAPSAMI

6.1. “tarifist.com”, yazarların yayınladığı içerik ve ürünlerin internet sitesinde yayınlanmasını ve ilgili içeriklere 3. Kişi kullanıcılar tarafından ulaşılması, ve ilgili kişilerin yönlendirilmesi hizmeti sunan ve ilgili içeriklerin/ürünlerin reklamını/tanıtımını yapan, Şirket’in sahibi olduğu “İnternet Sitesi”’dir.

6.2. Şirket, sunduğu hizmet için Kullanıcı’dan hiçbir ücret almamaktadır.

7. KULANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kullanıcı, internet sitesini veya internet sitesine ilişkin uygulamaları kullanırken, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak Şirket tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını, aşağıdaki hususlara uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir

7.2. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kullanıcı hesaplarına girmeyecek, üçüncü kişilere ait hiçbir bilgiyi, bot, robot ve benzerleri ile toplamayacak, üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek veya kişileri rahatsız edecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.

7.3. Kullanıcı, internet sitesine, uygulamalara, etkinliklere ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek hiçbir yazılım, kod, virüs ve benzerlerini yüklemeyecek; bunların düzgün çalışmasını engelleyecek, kapasitelerini zorlayacak hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.

7.4. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni, Şirket’in izni olmaksızın, ticari amaçla kullanmayacaktır; kampanya, reklam, tanıtım, organizasyon ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacaktır.

7.5. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde, yer alan tüm içeriğin Şirket’e ait olduğunu kabul etmektedir.

7.6. Kullanıcı, Şirket’in fikri ve sınai haklarını ihlal etmeyecek; karışıklığa yol açabilecek hiçbir isim / marka / logo kullanmayacaktır.

7.7. Kullanıcı, bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerin herhangi bir kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, Şirket’i bilgilendirecektir.

7.8. Kullanıcı, Şirket’e, İnternet Sitesi’ne, uygulamalara, etkinliklere, diğer kullanıcılara ve/veya üçüncü kişilere verdiği zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

7.9. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Şirket’in kendisine ait gizli ve özel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.10. Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcının, İnternet Sitesi ve uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

7.11. Kullanıcı, İnternet Sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri; Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.12. Kullanıcı, diğer platformlar ve üçüncü kişiler ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Şirket dilediği zaman Hizmet’te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilecektir. Şirket tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde ilan edilerek Kullanıcılara duyurulur.

8.2. Şirket’in, Şirket çalışanlarının veya yöneticilerinin, Kullanıcı da dahil olmak üzere, ilgili platformlarda üçüncü kişiler tarafından sağlanan içerik/ürün ve/veya hizmetlerden dolayı, hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.3. Şirket, dilediği zaman, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden, Hizmeti ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilecek veya silebilecektir. Şirket, talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri, gerekli görüldüğü takdirde doğrudan yapabilecektir.

8.4. Şirket, İnternet Sitesi üzerinden, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka platformlara, web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilecektir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen, web siteleri, portallar, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen platformlar, portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9. DİĞER

9.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır. Uyuşmazlık halinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2. Bu Sözleşme, Kullanıcının internet sitesini kullanması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

9.3. Kullanıcı, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.4. Kullanıcı, ayrıca Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Çerez Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.